˳:  i    : ↑  

[ ]

³   7.7 K 

...
   '  

0.020 c.