˳:  i    : ↑  

[ ]

  1.5 K 

...
   '  

0.029 c.