˳:  i    : ↑  

[ ]

糿   17.9 K 

[ ]

  1.5 K 

...
   '  

0.020 c.