˳:  i    : ↑  

[ ]

  3.7 K 

[ ]

'   5.4 K 

[ ]

  1.9 K 

[ ]

, , !   6.6 K 

[ ]

  927  

[ ]

dz   5.0 K 
  28.4 K 

[ ]

  38.7 K 

[ ]

  2.4 K 

[ ]

  5.5 K 

...
   '  

0.024 c.